Pharbaco

Mời hợp tác

Mời hợp tác

 

 

 

MỜI HỢP TÁC

 

Xuất phát từ nhu cầu xây dựng phát triển và hợp tác lâu dài, công ty chúng tôi có  nhu cầu mời hợp tác với các đối tác công ty , tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau:

 

1/ Hợp tác trong việc chuyển giao công nghệ các sản phẩm thuốc sinh phẩm, gia công các loại sản phẩm, vật tư y tế tại Pharbaco dưới mọi hình thức  (mua bán, kinh doanh)

 

2/ Hợp tác với các Viện nghiên cứu, chuyên gia trong việc đưa ra các sản phẩm mới

 

3/ Hợp tác về tư vấn điều hành sản xuất, gia công các sản phẩm trong nước và xuất khẩu

 

4/ Hỗ trợ kho tàng, nhân sự phát triển hệ thống phân phối

 

5/ Hợp tác về cung cấp các nguồn nguyên liệu với tiêu chuẩn các nước G7 hoặc Châu Âu.

 

6/ Sản xuất gia công các mặt hàng phục vụ cho quý khách phát triển thị trường OTC, thầu (có hỗ trợ về mặt tài chính)

 

Hiện tại công ty chúng tôi có nhiều danh mục hàng hóa muốn hợp tác dưới mọi hình thức . Quý khách có thể tham khảo thêm trên website

 

Danh mục sản phẩm tại:  http://pharbaco.com/30/Danh-Muc-San-Pham-Cap-Nhat-20/09/2017.html#slider1_container