Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5 phần trăm trở lên chứng chỉ quỹ đóng

THÔNG BÁO

 

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco gửi tới quý vị cổ đông "Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng".

Ngày đăng: