Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

THÔNG BÁO

 

Công ty cổ phần dươc phẩm Trung ương I-Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  nội dung "Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ."

Xem tại đây (Click here)

Ngày đăng: