Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 27/6/2020 tại Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

Đại hội đã nhất trí về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và bầu bổ sung 03 thành viên mới vào hội đồng quản trị.

Một số hình ảnh của đại hội

 

Ngày đăng: