Báo cáo tài chính Qúy II-2020

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  "Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2020" "Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020"

1/   Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2020   (Click here)

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất quý || năm 2020 (Click here)

Ngày đăng: