Cuộc họp chia tay của Ông Ngô Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco

Ngày 15/9/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco, 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp chia tay của Ông Ngô Nhật Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với toàn thể lãnh đạo chủ chốt của công ty. Ông Ngô Nhật Phương đã có đôi lời đối với toàn thể lãnh đạo chủ chốt. Sau đây là toàn văn cuộc họp:

 

Ngày đăng: