Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 

Xem tại đây (Click here)

Ngày đăng: