Thông báo về gia hạn thời gian tổ chứchọp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Được sự chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco. Công ty gửi đến toàn thể quý vị cổ đông :

 

+Nội dung công văn trên (Xem tại đây)

+Báo cáo tài chính 2018 (Xem tại đây)

Ngày đăng: