Mời hợp tác kinh doanh sản phẩm

Với giá cả hp lý, phương thc  hp tác linh hot, h trtài chính ti đa, Chúng tôi luôn đáp ng nhu cu ca khách hàng nhm chăm sóc sc khe cng đồng.

 

Hiện tại công ty chúng tôi đang có một số sản phẩm có nhu cầu hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh để phát triển các sản phẩm trên (Xem tại đây):

 

Mọi sự quan tâm, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại :

ĐT: 38 45 45 61/ 37 32 34 39

Trân trọng cảm ơn

Ngày đăng: