Pharbaco


MIE RABE Inj

Trình bày:

Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm + 1 ống nước cất 5ml

Thành phần:

Rapeprazole 20mg

17