Pharbaco


Polono 125

Trình bày:

Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô và 1 ống dung môi nước cất 2ml

Thành phần:

MethylPrednisolon 125mg

 

21