Pharbaco

Polono 125

Polono 125

Trình bày:

Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô và 1 ống dung môi nước cất 2ml

Thành phần:

MethylPrednisolon 125mg

 

Lượt xem: 101
    Sản phẩm cùng loại

      Nerostinor Polono 125 Dexamethason 0,5mg Esgestrel 1  Hormedi 40  Methylprednisolon 4mg