Pharbaco


Melogesic

Trình bày:

Hộp 5 ống thuốc tiêm 1.5ml

Thành phần:

Meloxicam 15mg

15