Pharbaco

Parazacol 1000mg

Parazacol 1000mg

Trình bày:

Chai dịch truyền 100ml

Thành phần:

Paracetamol 1000mg

Lượt xem: 121
    Sản phẩm cùng loại

      Diclofenac Melogesic Parazacol 1000mg