Pharbaco


Atol

Trình bày:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thành phần: 

Atorvastatin 10mg; 20mg

22