Pharbaco

Bicelor 125mg

Bicelor 125mg

Trình bày:

Hộp 10 gói x 3g bột pha hỗn dịch.

Thành phần: 

Cefaclor.......................................125mg

Chỉ định:

Điều trị các nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm sau:

- Viêm tai giữa do Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus, Streptococcus pyogenes and Moraxella catarrhalis.

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, kể cả viêm phổi, gây ra do S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes and M. catarrhalis.

- Nhiễm khuẩn  đường hô hấp trên, kể cả viêm họng và viêm amidan gây ra do S. pyogenes and  M. catarrhalis.

- Nhiễm khuẩn tiết niệu bao gồm viêm bể thận và viêm bàng quang do Escherichia coli, Proteus mirabilis và tụ cầu coagulase âm tính, kể cả nhiễm khuẩn tiết niệu cấp tính lẫn mạn tính.

- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da do S. aureus và S. pyogenes

- Viêm xoang

- Viêm niệu đạo do lậu cầu

Lượt xem: 180
    Sản phẩm cùng loại

      Cefadroxil 250mg Ceftume 250 Amoxicillin 500mg  Cefotaxim 1g  Bicelor 125mg Cephalexin 500mg Claromycin 500mg Elnizol Fabafixim 50mg Fabazixin Newcepim 1g Claromycin 500mg Trikaxon 1g IM Itaban Rezotum  Trikaxon 1g IV Cefixime 200 Fabafixim 100 Trimazon Fabaclinc Ciprofloxacin 500mg Cefaclor 500mg Cefdinir 300 Grovatab 1.5  Grovatab 3  Ampicillin 500mg