Pharbaco


Bicelor 125mg

Trình bày:

Hộp 10 gói x 3g bột pha hỗn dịch.

Thành phần: 

Cefaclor.......................................125mg

Chỉ định:

Điều trị các nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm sau:

- Viêm tai giữa do Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus, Streptococcus pyogenes and Moraxella catarrhalis.

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, kể cả viêm phổi, gây ra do S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes and M. catarrhalis.

- Nhiễm khuẩn  đường hô hấp trên, kể cả viêm họng và viêm amidan gây ra do S. pyogenes and  M. catarrhalis.

- Nhiễm khuẩn tiết niệu bao gồm viêm bể thận và viêm bàng quang do Escherichia coli, Proteus mirabilis và tụ cầu coagulase âm tính, kể cả nhiễm khuẩn tiết niệu cấp tính lẫn mạn tính.

- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da do S. aureus và S. pyogenes

- Viêm xoang

- Viêm niệu đạo do lậu cầu

53