Pharbaco


Elnizol

Trình bày: Lọ 100ml

Thành phần: Mỗi lọ chứa:

Metronidazol..................................500mg

Chỉ định: Điều trị các trường hợp nhiễm Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Dientamoeba fragilis ở trẻ em, Giardia lambliaDracunculus medinensis. Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn kỵ khí nhạy cảm như nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, nhiễm khuẩn huyết....

 

36