Pharbaco


Trình bày: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi nước cất

Thành phần: Mỗi lọ chứa:

Cefepim..............................1g

Chỉ định

- Nhiễm khuẩn tiết niệu nghiêm trọng (kể cả viêm bể thận)

- Viêm phổi nặng có nhiễm trùng máu gây ra bởi các chủng nhạy với thuốc

- Nhiếm khuẩn da và cấu trúc da nặng do vi khuẩn Staphylococcus aureus nhạy cảm với methicilin và Streptococcus

pyogenes nhạy cảm với cefepime.

28