Pharbaco


Otilin 

Trình bày:

Hộp 1 lọ 8ml thuốc xịt mũi trẻ em

Thành phần: 

Xylometazolin hydroclorid: 4mg

Chỉ định:

-Viêm mũi

- Viêm mũi dị ứng

- Viêm xoang cấp và mãn

- Ngạt mũi

21