Pharbaco


Terpin Codein

Trình bày: 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang vi hạt

Thành phần:

Terpin hydrat: 200mg

Codein phosphat : 5mg

Chỉ định:

Điều trị ho, những rối loạn dịch tiết phế quản trong bệnh lý phế quản. phổi

31