Pharbaco


Wisdon 300

Trình bày:

Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm + 1 ống dung môi nước cất

Thành phần:

Glutathion:  300mg

Dung môi : nước cất 5ml

24