Pharbaco

Ouabain

Ouabain

Trình bày:

Hộp 100 ống thuốc tiêm 1ml

Thành phần:

Ouabain 0.25mg

Lượt xem: 124
    Sản phẩm cùng loại

      Hecavas 5  Defechol 100 Ouabain Atol