Pharbaco


Otilin 

Trình bày:

 Hộp 1 lọ thuốc nhỏ mũi trẻ em 8ml

Thành phần:

Xylometazolin 4mg

19