Pharbaco


Nerostinor

Trình bày:

Hộp 1 vỉ x 2 viên nén

Thành phần:

 Levonorgestrel 0.75mg

18