Pharbaco

Nerostinor

Nerostinor

Trình bày:

Hộp 1 vỉ x 2 viên nén

Thành phần:

 Levonorgestrel 0.75mg

Lượt xem: 104
    Sản phẩm cùng loại

      Nerostinor Polono 125 Dexamethason 0,5mg Esgestrel 1  Hormedi 40  Methylprednisolon 4mg