Pharbaco


Trang chu>> >>

Sản phẩm Steptomycin

Sản phẩm Steptomycin

Mời hợp tác

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco là doanh nghiệp đầu tiên của ngành dược phẩm Việt Nam

Thư mời hợp tác

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành Dược có năng lực tổ chức và phát triển hệ thống bán hàng OTC hợp tác bán các mặt hàng do Pharbaco sản xuất

Danh mục sản phẩm

Với nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại, chất lượng cao, giá cả hợp lý, phương thức hợp tác linh hoạt, hỗ trợ tài chính tối đa, Pharbaco luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.