Pharbaco


Trang chu>> >>

Pharbaco là doanh nghiệp Dược có hệ thống phòng lab hiện đại nhất Việt Nam

Pharbaco là doanh nghiệp Dược có hệ thống phòng lab hiện đại nhất Việt Nam

Sản phẩm Steptomycin

Sản phẩm Steptomycin

Mời hợp tác

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco là doanh nghiệp đầu tiên của ngành dược phẩm Việt Nam

Thư mời hợp tác

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành Dược có năng lực tổ chức và phát triển hệ thống bán hàng OTC hợp tác bán các mặt hàng do Pharbaco sản xuất