Pharbaco


Trang chu>> >>

Điểm tiêm Hải Phòng

Trung tâm tiêm phòng Pharbaco cơ sở tại Hải Phòng - trực thuộc công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo, trong tháng 03/2017 trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức đăng ký và tiêm vắc xin Pentaxim - mũi tiêm quan trọng mà bất kì trẻ nào cùng cần phải tiêm (phòng bệnh Bạch hầu – Ho gà- Uốn Ván – Bại liệt – Viêm màng não cho trẻ 02-24 tháng)

Pentaxim 5.1 và Vacxin 6.1 Infanrix hexa ( Bỉ )

Pentaxim 5.1 và Vacxin 6.1 Infanrix hexa ( Bỉ )