Pharbaco


Trang chu>> >>

Tuyển dụng nhân sự đặc biệt

Tuyển dụng nhân sự đặc biệt, cơ hội để phát huy tài năng và làm giàu chân chính

Tuyển dụng chuyên gia về mua sắm thuốc chứng

Do nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi cần tuyển một số chuyên gia có kinh nghiệm về mua sắm thuốc chứng phục vụ cho việc kiểm nghiệm thuốc.