Pharbaco


Trang chu>> >>

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm

Giới thiệu chung

Được thành lập từ năm 1954, sau hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Pharbaco đã trở thành đơn vị lá cờ đầu của ngành dược Việt Nam