Sản phẩm mới                       Banago-Sức mạnh tình yêu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ                       Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                      

Polono 125

Trình bày:

Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô và 1 ống dung môi nước cất 2ml

Thành phần:

MethylPrednisolon 125mg