Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

Polono 125


Polono 125

Trình bày:

Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô và 1 ống dung môi nước cất 2ml

Thành phần:

MethylPrednisolon 125mg