Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ

Polono 125

Trình bày:

Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô và 1 ống dung môi nước cất 2ml

Thành phần:

MethylPrednisolon 125mg