Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ

Parazacol 1000mg

Trình bày:

Chai dịch truyền 100ml

Thành phần:

Paracetamol 1000mg