Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

Enzim hỗ trợ đường tiêu hóa


Hiện nay, công ty đang có mặt hàng mới -Enzym hỗ trợ đường tiêu hóa và sản phẩm sắp được cấp số đăng ký. Mọi sự quan tâm, xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại :

Phòng Kinh doanh: 3 732 3439

 

+ Mr Quang: 094.282.3623 – Email: quangdv544@pharbaco.com.vn

+ Mrs Lựu: 098.341.4368 – Email: luunt025@pharbaco.com.vn

+ Mrs Ly: 0915.838986 – Email: lyna026@pharbaco.com.vn

 

Trân trọng cảm ơn

 

1. Sản phẩm Enzym hỗ trợ đường tiêu hóa

 

2.Sản phẩm sắp được cấp số đăng ký ( Xem tại đây)