Sản phẩm mới                       Banago-Sức mạnh tình yêu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ                       Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                      

Arterakine 

Trình bày:

Hộp 1 vỉ 8 viên. Lọ 1000 viên nén dài bao phim.

Thành phần

Piperaquin phosphat......................................320mg

Dihydroartemisinin...........................................40mg

Chỉ định:

Các thể sốt rét kể cả sốt rét do Plasmodium falciparum đa kháng.