Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ

Vitamin C 500

Trình bày:

Hộp 50 ống

Thành phần:

Acid ascorbic : 500mg

Chỉ định:

- Phòng và điều trị bệnh thiếu vitamin C

- Phối hợp với desferrioxamin để làm tăng thêm đào thải sắt trong quá trình điều trị bệnh thalassemia.

- Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn methylen.