Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

Ouabain


Ouabain

Trình bày:

Hộp 100 ống thuốc tiêm 1ml

Thành phần:

Ouabain 0.25mg