Sản phẩm mới                       Banago-Sức mạnh tình yêu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ                       Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                      

Otilin 

Trình bày:

 Hộp 1 lọ thuốc nhỏ mũi trẻ em 8ml

Thành phần:

Xylometazolin 4mg