Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

 0001_1ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 

1. Mr.Subrata Burman - Tiến sỹ dược học - Chuyên gia Ấn Độ

2. Mr. Umesh Potdar - Tiến sỹ hóa - Chuyên gia Ấn Độ 

3. Mr. Emmanuel Conseiller - Tiến sỹ Dược học - Chuyên gia về kỹ thuật dươc - Pháp