Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

     Công ty CP Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco thông báo 

 

      Công ty CP Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco thông báo về chế độ thưởng nhằm tri ân đến khách hàng như sau:

       Pharbaco áp dụng chế độ thưởng theo Quý, Tháng, Năm bắt đầu từ ngày 01/7/2016.

       Trước mắt công ty Pharbaco trao các giải thưởng theo tiêu chí: 

1. Khách hàng thường xuyên và ổn định (trừ khách hàng bao tiêu)

2. Khách hàng đạt doanh số cao

3. Khách hàng mới mua hàng với doanh số cao

4. Khách hàng giới thiệu sản phẩm độc đáo

5. Khách hàng thanh toán đầy đủ, đúng cam kết.

(Giải thưởng chỉ được trao cho khách hàng khi đã thanh toán đủ tiền hàng)

        Pharbaco trao 10 giải trị giá:  50.000.000đ/giải