Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------***-----------
 

THƯ MỜI

          Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

 Kính gửi: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm TƯ I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Thời gian: 15 giờ 30’ ngày 18 tháng 12 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty Số 85 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

 

Vui lòng xem file đính kèm tại đây

1.Thư mời

2. Mẫu giấy ủy quyền

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông

4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

5. Tờ trình phương án điều chỉnh tỉ lệ trả cổ tức năm 2015