Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ

 

 
 

 

BÁO CÁO

 Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

 

         Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ  (Xem tại đây)