Thông báo mời nhà cung cấp-Mời thầu                       Mifepristol 10mg ; Levonorgestrel 1,5mg , ngừa thai hiệu quả, không tác dụng phụ                       Thuốc điều trị Viêm gan C sản xuất theo nhượng quyền Hoa Kỳ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------***-----------
 

THƯ MỜI

          Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016

 Kính gửi: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm TƯ I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016.

Thời gian: 7 giờ 30’ ngày  12  tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Số 85 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

 

 Vui lòng xem file đính kèm tại đây

 

1_Thư mời 2016

2_Chương trình đại hội 2016

3. Mẫu giấy ủy quyền 2016

4_Biên bản đề cử nhóm cổ đông

5_Mẫu đơn đề cử năm 2016

6_Mẫu sơ yếu lý lịch năm 2016

7. Thông báo bầu thành viên HĐQT, BKS

8. Báo cáo HĐQT và ban điều hành năm 2016

10. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017

11. Báo cáo tài chính năm 2016