Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

             -----*-----              

   

 THÔNG BÁO

 V/v Tuyển dụng nhân sự 

 

 

1. Giám đốc điều hành vận chuyển và cung ứng thuốc toàn quốc

 • Đánh giá hiện trạng, đề xuất và thực thi hệ thống vận chuyển
 • Kết hợp với Trưởng phòng kho vận để giám sát công việc liên quan đến xuất nhập tồn kho (tổng kho và các kho chi nhánh) để đảm bảo số liệu chính xác
 • Tổ chức quy hoạch sắp xếp kho bãi, xe cộ hợp lý để đảm bảo tiến độ giao nhận hàng
 • Theo dõi kiểm soát tình hình cung ứng  vận chuyển vật tư, hàng hóa, làm báo cáo hàng ngày về tình trạng hàng hóa vật tư
 • Chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên trực thuộc 

 

2. Tuyển giám đốc vùng

 • Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Khối kinh doanh, vùng phụ trách
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo chỉ tiêu được giao.
 • Phát triển mạng lưới kinh doanh đảm bảo sự hiện diện thương hiệu và hoàn thành chỉ tiêu doanh số tại các chi nhánh trong hệ thống.
 • Xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác thân thiết với khách hàng, đối tác.
 • Đào tạo, truyền đạt, hướng dẫn nhân viên trực thuộc hiểu đúng, đủ các quy định của Công ty có liên quan, đặc biệt là các chương trình/chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, chính sách thưởng...
 • Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực và động lực đội ngũ nhân sự trực thuộc, nhằm đảm bào hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Công ty.
 • Phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Xây dựng lực lượng kế thừa cho những vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và nhân viên.
 • Đề xuất xây dựng các chương trình, sản phẩm mới, các cơ chế, chính sách kinh doanh phù hợp, hiệu quả.

 3. Tuyển quản lý đội xe

 • Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của đội xe
 • Điều hành giám sát hàng ngày công tác hoạt động của đội xe.
 • Xây dựng, cập nhật, đào tạo, triển khai, giám sát thực hiện quy trình nghiệp vụ, quy chế chính sách và chủ trương của phòng ban cho toàn bộ đội xe.
 • Chịu trách nhiệm về phân bổ đội xe, hàng hóa theo kế hoạch vận chuyển
 • Lập dự trù, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ

 

 

 

Địa điểm làm việc:

 

      +Tại Hà Nội: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

 

 

 

 

 

Quyền lợi:

 

       + Lương rất cao.

 

      + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

 

 

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin việc

- Giấy khám sức khoẻ 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)

- Bản photo  CMT, Hộ khẩu

- Bản sao giấy khai sinh.

 

  

Ứng viên có thể  liên hệ trực tiếp hoặc gửi  CV theo địa chỉ: 

Tại Hà Nội: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

- Chị Mai: 0919791373

- Anh Trường: 0915680076

Email:   pharbaco@pharbaco.com.vn  hoặc   hcns@pharbaco.com.vn