Tuyển dụng nhân sự đặc biệt                       BANAGO - sức mạnh đàn ông                      

Danh sách hoạt chất cần mua

 

 

      Hiện nay, Do nhu cầu phát triển , Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco  đang cần tìm các nhà cung cấp nguyên liệu. Cụ thể:

      Yêu cầu nguyên liệu có nguồn gốc Châu Âu/ Hoặc từ các nước khác không thuộc Châu Âu nhưng phải có hồ sơ xuất khẩu đi Châu Âu
- Tài liệu cần bổ sung: COA + độ ổn định( MOA nếu là tiêu chuẩn cơ sở) + GMP+ DMF
- Đề nghị quý khách gửi báo giá cho đơn hàng số lượng 50-100 kg.

 

TT Hoạt chất  Tiêu chuẩn 
1 Imipenem 500mg; Cilastatin 500mg) USP 30
2 Ceftezol  CP 2010
3  Cefepim USP 32
4 Ceftizoxim Na USP 37
5 Cefamandol dưới dạng Cefamandol nafat + natri carbonat  USP 38
6 Cefmetazol natri  USP 37
7 Cefuroxim natri  USP 38
8 Ceftazidim USP 32
9  Cefoperazon Natri, Sulbactam natri 1:1 TCCS
10 Cefpirom  TCCS
11  Cefoxitin natri) USP 32
12 Meropenem natri carbonat  USP 38
13  Cefoperazon Natri, Sulbactam natri 2:1 TCCS
14 Cefotiam  TCCS
15 Cefoperazon